Roli i policave të sigurimit në sektorin e pronës komerciale sot

Tregjet e pronave janë gjithashtu shumë të paparashikueshme si çdo treg tjetër në një vend, por po, mund të themi se sektori i pronave tregtare sot po përjeton një bum. Askush nuk mund të imagjinojë çmimet me të cilat pronat komerciale u shiten njerëzve apo tarifat që njerëzit po i blejnë ato nga tregtarët.

Shumë raporte kanë konfirmuar se bumi në sektorin e pronave komerciale i ka shtyrë fuqishëm çmimet e pronave në rritje, veçanërisht çmimet e tokës për hapësirat e IT, të cilat janë më shumë se dyfishuar në krahasim me çmimet që ekzistonin rreth dy-tre vjet më parë. Ndërsa flasim për tregun e pronave komerciale, do të vërehet se interesi i investitorit, zgjedhja dhe preferenca e blerësit së bashku me nivelet e çmimeve, të gjitha janë lart dhe prekin lartësitë e qiellit. Për më tepër, shumë projekte të reja komerciale ose kanë filluar të marrin formë ose janë në procedurë planifikimi dhe janë planifikuar që së shpejti të marrin një formë të fortë shitet toke e lire postimi falas Durres .

Politikat e sigurimit dëshmojnë të jenë të mira për të gjithë. Ekzistojnë shumë lloje të ndryshme të polisave të sigurimit të disponueshme në treg si sigurimi shëndetësor, sigurimi i automjeteve, sigurimi i jetës, sigurimi i shtëpisë, etj.

Rritja e sektorit të pronave komerciale ka rritur gjithashtu në mënyrë dërrmuese kërkesën e policave të sigurimit në mbarë botën, si polica e sigurimit të ndërtesave të qiradhënësve etj. Po kështu është edhe kërkesa për pronarët e ndërtesave, ofruesit e sigurimit të ndërtesave të qiradhënësve po përmendin gjithashtu një kërkesë të madhe sot. Ka shumë lloje të politikave të sigurimit të ndërtesave të qiradhënësve që janë në dispozicion me institucionet financiare në treg. Ofruesit e sigurimit të ndërtesave të qiradhënësit janë ata që mbështesin politikat e sigurimit të ndërtesave të qiradhënësit. Kështu, çdo person sot përpara se t’u japë me qira pronën e tij të tjerëve, preferon të zgjedhë sigurimin e ndërtesave të qiradhënësit ose ndonjë lloj tjetër sigurimi të pronës komerciale.

Sigurimi i pronarëve është gjithashtu një lloj sigurimi shumë i famshëm veçanërisht në MB. Ai mbulon pronën e një personi, të cilën ai mund t’ia japë me qira për të jetuar personit tjetër. Pronarët do të jenë gjithmonë të shqetësuar për pronën e tyre kur ia lënë atë dikujt tjetër. Ata do të shqetësohen për qiranë ose koston që ai mund të duhet të përballojë nëse qiramarrësi nuk është gati të lirojë vendin.

Një numër i madh kompanish janë të disponueshme në treg për të siguruar mbrojtjen e qirasë ose sigurimin e shpenzimeve ligjore për ato që kërkojnë të njëjtën gjë. Këto politika sigurimi do të jenë të dobishme nëse e lini vetë pronën tuaj në vend që të përfshini ndonjë agjenci private që mund të gjejë një qiramarrës për ju. Këto agjenci private vëzhgojnë me shumë rigorozitet situatën financiare të qiramarrësit. Dhe disa njerëz dinakë gjithmonë do të përpiqen të shmangin këto lloj agjencish përpara se të marrin ndonjë pronë me qira.